Otwarcie kliniki odnowy biologicznej

Description of the investment

Otwarcie kliniki odnowy biologicznej
Otwarcie kliniki odnowy biologicznej

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 28 sierpnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 355 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 23 lutego 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Otworzenie kliniki odnowy biologicznej w Gdańsku.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 355 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 23 sierpnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
355000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 355000 PLN
  • Zebrano: 355000 PLN (15 wpłat)
  • End date: 2021-09-08
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 20000 PLN Accepted arekSI
8% 30000 PLN Accepted Zwierz
8% 30000 PLN Accepted sundio83
8% 4000 PLN Accepted bialym
8% 30000 PLN Accepted ando57
8% 5000 PLN Accepted sowa
8% 30000 PLN Accepted Elam
8% 5000 PLN Accepted Elam
8% 30000 PLN Accepted dc
8% 6000 PLN Accepted zibis
8% 10000 PLN Accepted AdiBest2
8% 3000 PLN Accepted Marr
8% 30000 PLN Accepted Ankaa
8% 10000 PLN Accepted Ankaa
8% 112000 PLN Accepted dc

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.