Remont i sprzedaż nieruchomości w Koninie

Description of the investment

Remont i sprzedaż nieruchomości w Koninie
Remont i sprzedaż nieruchomości w Koninie

Inwestycja aktywna od 21 sierpnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 141 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 16 sierpnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Remont nieruchomości komercyjnej, przerobienie na obiekt mieszkalny, następnie sprzedaż z zyskiem.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 141 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 16 sierpnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
141000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Wielkopolskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 141000 PLN
  • Zebrano: 151000 PLN (15 wpłat)
  • End date: 2021-09-08
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 15000 PLN Accepted bialym
9% 1500 PLN Accepted BarbaraStach
9% 1000 PLN Accepted Pruss
9% 10000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
9% 12000 PLN Accepted danio
9% 20000 PLN Accepted arekSI
9% 6000 PLN Accepted zibis
9% 20000 PLN Accepted AdiBest2
9% 30000 PLN Accepted Blanka
9% 2000 PLN Accepted zibis
9% 10000 PLN Accepted kubickiz
9% 3000 PLN Accepted danio
9% 10500 PLN Accepted Elam
9% 7000 PLN Lista rezerwowa BarGol42
9% 3000 PLN Lista rezerwowa mstachowicz

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.