Zakup samochodu dostawczego

Description of the investment

Zakup samochodu dostawczego
Zakup samochodu dostawczego

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 24 lipca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 61 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 23 stycznia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup drugiego samochodu dostawczego - transport międzynarodowy.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 61 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 22 lipca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka oraz par. 777.

Loan amount
61000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Warmińsko-mazurskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 61000 PLN
  • Zebrano: 63500 PLN (9 wpłat)
  • End date: 2021-08-04
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 10000 PLN Accepted arekSI
8% 30000 PLN Accepted Ankaa
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 8000 PLN Accepted webinspire
8% 5000 PLN Accepted Silver75
8% 1500 PLN Accepted BarbaraStach
8% 5500 PLN Accepted sowa
8% 1500 PLN Lista rezerwowa Jarek
8% 1000 PLN Lista rezerwowa TomczekP

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.