Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

Description of the investment

Zakup samochodu osobowo-ciężarowego
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

Inwestycja aktywna od 3 lipca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 57 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 26 czerwca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Celem pożyczki jest zakup samochodu do celów firmowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 57 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26 maja 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


Loan amount
57000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Pojazd, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Kujawsko-pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 57000 PLN
  • Zebrano: 57000 PLN (4 wpłat)
  • End date: 2021-07-05
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 20000 PLN Accepted arekSI
9% 10000 PLN Accepted Jancio
9% 20000 PLN Accepted bialym
9% 7000 PLN Accepted bialym

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.