Zakup maszyn i urządzeń czyszczących

Description of the investment

Zakup maszyn i urządzeń czyszczących
Zakup maszyn i urządzeń czyszczących

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 17 czerwca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 92 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 15 czerwca 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne: Zakup maszyn i urządzeń czyszczących, oraz zwiększenie mocy przerobowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 92 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 15 czerwca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
92000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
12 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 92000 PLN
  • Zebrano: 102500 PLN (7 wpłat)
  • End date: 2021-06-21
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 20000 PLN Accepted sundio83
8% 30000 PLN Accepted DARO19
8% 12000 PLN Accepted Jancio
8% 30000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 1000 PLN Lista rezerwowa Marr
8% 8000 PLN Lista rezerwowa Jancio
8% 1500 PLN Lista rezerwowa BarbaraStach

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.