III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)

Description of the investment

III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)
III etap budowy kompleksu biurowego i hali produkcyjno-magazynowej (kontynuacja)

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

+ 2% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 3 czerwca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 97 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 30 listopada 2022 r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja powiązana jest z udzieloną 27 listopada 2019 r., pożyczką i dotyczy obsługi kolejnego, 18 miesięcznego okresu. Poprzedni - 18 miesięczny okres został już rozliczony, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.


---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 97 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 27 listopada 2019 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały wypłacone.

- 31 maja 2021 r., zgodnie z harmonogramem, został rozliczony wcześniejszy - 18 miesięczny okres pożyczki.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777 - poddanie się egzekucji ze wszystkich składników majątku.


Loan amount
97000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie innej firmy

Headquarters (Voivodeship)
Podkarpackie

Legal form
Firma

Kontynuacja

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 97000 PLN
  • Zebrano: 97000 PLN (8 wpłat)
  • End date: 2021-06-07
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 20000 PLN Accepted monty
8% 20000 PLN Accepted bialym
8% 10000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 10000 PLN Accepted wojtek
8% 1000 PLN Accepted Marr
8% 4000 PLN Accepted BarbaraStach
8% 30000 PLN Accepted monty
8% 2000 PLN Accepted monty

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.