Zakup paneli fotowoltaicznych

Description of the investment

Zakup paneli fotowoltaicznych
Zakup paneli fotowoltaicznych

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych

Inwestycja aktywna od 21 maja 2021 r., do momentu zebrania kwoty 447 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 10 listopada 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na usprawnienie procesów montażu i zakup paneli fotowoltaicznych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 447 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 10 maja 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
447000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Kujawsko-pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 447000 PLN
  • Zebrano: 447500 PLN (23 wpłat)
  • End date: 2021-06-23
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 20000 PLN Accepted Jancio
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 25000 PLN Accepted DARO19
8% 1000 PLN Accepted Pruss
8% 1500 PLN Accepted BarbaraStach
8% 20000 PLN Accepted arekSI
8% 20000 PLN Accepted Ankaa
8% 29000 PLN Accepted BarGol42
8% 15000 PLN Accepted AdiBest2
8% 30000 PLN Accepted danio
8% 10000 PLN Accepted sowa
8% 20000 PLN Accepted Leoo
8% 60000 PLN Accepted danio
8% 15000 PLN Accepted DARO19
8% 30000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 20000 PLN Accepted SUPERBROKERna102
8% 10000 PLN Accepted danio
8% 5000 PLN Accepted xmobul
8% 2000 PLN Accepted Silver75
8% 10000 PLN Accepted danio
8% 80000 PLN Accepted dc
8% 17000 PLN Accepted Elf
8% 6000 PLN Częściowo zaakceptowana BarGol42

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.