Kupno i sprzedaż apartamentu w Sea Towers

Description of the investment

Kupno i sprzedaż apartamentu w Sea Towers
Kupno i sprzedaż apartamentu w Sea Towers

+ 1% dla wpłat 100 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 8 maja 2021 r., do momentu zebrania kwoty 950 000 zł. Rozliczenie inwestycji, najpóźniej do 31 maja 2022r.

Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków do czasu ich zwrotu, maksymalnie do 31 maja 2022r. Co do tego terminu DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Inwestycja polega na uczestnictwie w zyskach z kupna apartamentu w Sea Towers, przeprowadzeniu home staging, następnie sprzedaży z zyskiem.


--------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 950 000 zł., otrzymają status rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 12 kwietnia 2021 r., w kancelarii notarialnej Mateusza Domaradzkiego została zawarta przedwstępna umowa kupna nieruchomości. Zadatek w wys. 95 000 zł., został już wypłacony.

- Zabezpieczeniem wypłaconych środków jest wpis roszczenia w dz. III K.W., o zawarcie umowy przyrzeczonej, lub zwrot dwukrotności wypłaconego zadatku. Nabycie nieruchomości nie jest uzależnione od wyniku niniejszej aukcji, umowa przyrzeczona zostanie zawarta 31 maja 2021 r., ze środków własnych.

- Pośrednictwem sprzedaży zajmuje się FilarNieruchomosci.pl - agencja należąca do DFI FILAR, oraz partnerskie agencje obrotu nieruchomościami z całej Polski.


Loan amount
950000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
12 months

Kind of security
Nieruchomość

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

Nieruchomość

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 950000 PLN
  • Zebrano: 953000 PLN (30 wpłat)
  • End date: 2021-05-17
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 25000 PLN Accepted ando57
8% 40000 PLN Accepted Jancio
8% 50000 PLN Accepted sowa
8% 5000 PLN Accepted sowa
8% 20000 PLN Accepted MonikaS
8% 20000 PLN Accepted sundio83
8% 35000 PLN Accepted DARO19
8% 120000 PLN Accepted Mauser
8% 20000 PLN Accepted sundio83
8% 5000 PLN Accepted webinspire
8% 30000 PLN Accepted arekSI
8% 10000 PLN Accepted Jancio
8% 15000 PLN Accepted DARO19
8% 10000 PLN Accepted sundio83
8% 22000 PLN Accepted IlonaM92
8% 5000 PLN Accepted tomrajder
8% 10000 PLN Accepted dom
8% 1000 PLN Accepted MareRozy2910
8% 5000 PLN Accepted xavier85
8% 25000 PLN Accepted bialym
8% 1000 PLN Accepted Ikar
8% 50000 PLN Accepted sundio83
8% 8000 PLN Accepted IlonaM92
8% 40000 PLN Accepted Ankaa
8% 7000 PLN Accepted Ankaa
8% 100000 PLN Accepted reKin
8% 10000 PLN Accepted wojtek
8% 200000 PLN Accepted dc
8% 10000 PLN Accepted Evi
8% 54000 PLN Częściowo zaakceptowana Zwierz

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.