Wyposażenie biura tłumaczeń

Description of the investment

Wyposażenie biura tłumaczeń
Wyposażenie biura tłumaczeń

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 22 kwietnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 40 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 20 kwietnia 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Pożyczka przeznaczona jest na wyposażenie biura tłumaczeń.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 40 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 20 kwietnia 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
40000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Mazowieckie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 40000 PLN
  • Zebrano: 168000 PLN (8 wpłat)
  • End date: 2021-04-26
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 12000 PLN Accepted Bhastek
8% 30000 PLN Częściowo zaakceptowana arekSI
8% 40000 PLN Lista rezerwowa Jancio
8% 25000 PLN Lista rezerwowa bialym
8% 10000 PLN Lista rezerwowa reKin
8% 30000 PLN Lista rezerwowa DARO19
8% 20000 PLN Lista rezerwowa Zwierz
8% 1000 PLN Lista rezerwowa Pruss

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.