Zakup samochodu osobowego

Description of the investment

Zakup samochodu osobowego
Zakup samochodu osobowego

Inwestycja aktywna od 10 kwietnia 2021 r., do momentu zebrania kwoty 38 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 29 marca 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.


Celem pożyczki jest zakup samochodu do celów firmowych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 38 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 marca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest m. in: przewłaszczenie pod zabezpieczenie, poręczenie wraz z par 777.


Loan amount
38000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Pojazd, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 38000 PLN
  • Zebrano: 115001 PLN (9 wpłat)
  • End date: 2021-04-13
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 5000 PLN Accepted ando57
9% 10000 PLN Accepted monty
9% 40000 PLN Częściowo zaakceptowana Jancio
9% 10000 PLN Lista rezerwowa sundio83
9% 10000 PLN Lista rezerwowa bialym
9% 35000 PLN Lista rezerwowa DARO19
9% 3000 PLN Lista rezerwowa Silver75
9% 1001 PLN Lista rezerwowa Slawomiros
9% 1000 PLN Lista rezerwowa fbpl

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.