Zakup sprzętu spawalniczego

Description of the investment

Zakup sprzętu spawalniczego
Zakup sprzętu spawalniczego

+ 1% dla wpłat 10 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 21 marca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 47 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 3 września 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest zakup sprzętu spawalniczego, dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 47 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 3 marca 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777.


Loan amount
47000 PLN

Loan reward
8% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Lubelskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 47000 PLN
  • Zebrano: 106500 PLN (7 wpłat)
  • End date: 2021-03-23
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
8% 5000 PLN Accepted wojtek
8% 20000 PLN Accepted arekSI
8% 4500 PLN Accepted Bhastek
8% 10000 PLN Accepted monty
8% 47000 PLN Częściowo zaakceptowana SUPERBROKERna102
8% 10000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA
8% 10000 PLN Lista rezerwowa IlonaM92

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.