Rozpoczęcie budowy sklepu

Description of the investment

Rozpoczęcie budowy sklepu
Rozpoczęcie budowy sklepu

Inwestycja aktywna od 13 marca 2021 r., do momentu zebrania kwoty 73 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 26 lutego 2023 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest rozpoczęcie prac: Budowa sklepu z parkingiem w Gdyni.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 73 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 26 lutego 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
73000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
24 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 73000 PLN
  • Zebrano: 228000 PLN (12 wpłat)
  • End date: 2021-03-16
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 20000 PLN Accepted sundio83
9% 3000 PLN Accepted mstachowicz
9% 20000 PLN Accepted Ankaa
9% 10000 PLN Accepted bialym
9% 20000 PLN Accepted Marcin108
9% 10000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA
9% 40000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 30000 PLN Lista rezerwowa DARO19
9% 5000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 20000 PLN Lista rezerwowa SUPERBROKERna102
9% 10000 PLN Lista rezerwowa AdiBest2
9% 40000 PLN Lista rezerwowa Jancio

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.