Wyposażenie kompleksu biurowego

Description of the investment

Wyposażenie kompleksu biurowego
Wyposażenie kompleksu biurowego
Wyposażenie kompleksu biurowego Wyposażenie kompleksu biurowego Wyposażenie kompleksu biurowego Wyposażenie kompleksu biurowego Wyposażenie kompleksu biurowego Wyposażenie kompleksu biurowego

Inwestycja aktywna od 26 lutego 2021 r., do momentu zebrania kwoty 123 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 28 lutego 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Zapraszamy do udziału w kolejnej aukcji pożyczkowej powiązanej z Firmą Usługowo Instalacyjno - Spawalniczą "Malec". Środki w całości będą przeznaczone na wyposażenie kompleksu biurowo, przeznaczonego na potrzeby firmy. Poprzednie etapy dot. budowy zostały zakończone, wszystkie prace zgodnie z deklaracjami - wykonane.

Ziemia wraz z zakończonym kompleksem biurowym, stanowi zabezpieczenie pożyczki. W/g operatu, z 31 października 2019 wartość ukończonej nieruchomości wynosi 3 500 000 zł., (szczegóły w zakładce "O inwestycji").


Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, bardzo dobre dochody i obroty oraz duże doświadczenie. 

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 123 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że któryś z inwestorów wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 9 lutego 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenie innej firmy.


Loan amount
123000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
12 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Podkarpackie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 123000 PLN
  • Zebrano: 271500 PLN (22 wpłat)
  • End date: 2021-03-01
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 5000 PLN Accepted wojtek
9% 15000 PLN Accepted webinspire
9% 10000 PLN Accepted ptrdudek
9% 3000 PLN Accepted mstachowicz
9% 10000 PLN Accepted kubickiz
9% 20000 PLN Accepted bialym
9% 50000 PLN Accepted Mauser
9% 20000 PLN Częściowo zaakceptowana arekSI
9% 24000 PLN Lista rezerwowa Kwiko3
9% 20000 PLN Lista rezerwowa sundio83
9% 20000 PLN Lista rezerwowa Ewunia77
9% 6000 PLN Lista rezerwowa Bhastek
9% 40000 PLN Lista rezerwowa Jancio
9% 5000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 3000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 5000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 2000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 5000 PLN Lista rezerwowa Kacper9
9% 3000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 1000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 3000 PLN Lista rezerwowa tomrajder
9% 1500 PLN Lista rezerwowa asiaz5

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.