Kontrakty i doradztwo energetyczne. Rozwój

Description of the investment

Kontrakty i doradztwo energetyczne. Rozwój
Kontrakty i doradztwo energetyczne. Rozwój

+ 1% dla wpłat 50 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 9 lutego 2021 r., do momentu zebrania kwoty 122 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 8 sierpnia 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest rozwinięcie działalności B2B w obszarach energetycznych.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 122 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 8 lutego 2021 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są; hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
122000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenie

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 122000 PLN
  • Zebrano: 271000 PLN (19 wpłat)
  • End date: 2021-02-12
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 20000 PLN Accepted bialym
9% 10000 PLN Accepted Bucik12
9% 40000 PLN Accepted Jancio
9% 10000 PLN Accepted reKin
9% 10000 PLN Accepted kubickiz
9% 25000 PLN Accepted Elf
9% 30000 PLN Częściowo zaakceptowana arekSI
9% 10000 PLN Lista rezerwowa ptrdudek
9% 15000 PLN Lista rezerwowa Ewunia77
9% 3000 PLN Lista rezerwowa mstachowicz
9% 10000 PLN Lista rezerwowa AdiBest2
9% 10000 PLN Lista rezerwowa webinspire
9% 10000 PLN Lista rezerwowa sundio83
9% 5000 PLN Lista rezerwowa wojtek
9% 1000 PLN Lista rezerwowa asiaz5
9% 20000 PLN Lista rezerwowa Marcin108
9% 20000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 20000 PLN Lista rezerwowa sowa
9% 2000 PLN Lista rezerwowa BRTWOLINA

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.