Uruchomienie kolejnego sklepu spożywczego

Description of the investment

Uruchomienie kolejnego sklepu spożywczego
Uruchomienie kolejnego sklepu spożywczego

+ 1% dla wpłat 30 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 16 grudnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 77 000 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 14 czerwca 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest zakup towaru i uruchomienie całodobowego sklepu spożywczo-monopolowego w Głogowie.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 77 000 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 14 grudnia 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka oraz par. 777.


Loan amount
77000 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777

Headquarters (Voivodeship)
Dolnośląskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 77000 PLN
  • Zebrano: 92000 PLN (13 wpłat)
  • End date: 2020-12-21
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 5000 PLN Accepted sundio83
9% 1000 PLN Accepted Endriu1501
9% 10000 PLN Accepted bialym
9% 10000 PLN Accepted AdiBest2
9% 9000 PLN Accepted BarGol42
9% 5000 PLN Accepted Jancio
9% 3000 PLN Accepted Elf
9% 2000 PLN Accepted Silver75
9% 25000 PLN Accepted DARO19
9% 2000 PLN Accepted Elf
9% 5000 PLN Accepted arekSI
9% 10000 PLN Lista rezerwowa ptrdudek
9% 5000 PLN Lista rezerwowa Ankaa

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.