Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp.

Description of the investment

Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp.
Wykończenie oraz sprzedaż domu pod Ostrowem Wlkp.

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 2 grudnia 2020 r., do momentu zebrania kwoty 92 300 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 1 czerwca 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Środki z pożyczki przeznaczone będą na wykończenie domu, następnie sprzedaż z zyskiem na przestrzeni 1,5-3 lat.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 92 300 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 1 grudnia 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, jest hipoteka, par. 777 oraz poręczenia.


Loan amount
92300 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Wielkopolskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 92300 PLN
  • Zebrano: 100000 PLN (8 wpłat)
  • End date: 2020-12-08
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 1000 PLN Accepted Silver75
9% 21000 PLN Accepted bialym
9% 20000 PLN Accepted Kwiko3
9% 20000 PLN Accepted jogas
9% 30000 PLN Accepted dc
9% 1000 PLN Częściowo zaakceptowana Kwiko3
9% 5000 PLN Lista rezerwowa wojtek
9% 2000 PLN Lista rezerwowa Elf

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.