Firma spawalnicza - organizacja miejsc pracy

Description of the investment

Firma spawalnicza - organizacja miejsc pracy
Firma spawalnicza - organizacja miejsc pracy

+ 1% dla wpłat 20 000 zł i wyższych


Inwestycja aktywna od 31 października 2020 r., do momentu zebrania kwoty 53 900 zł. Inwestor zarabia od dnia wpłaty środków. Zwrot odbywa się w 18 ratach kapitałowo-odsetkowych, z ostatnią ratą balonową. Pełne rozliczenie pożyczki odbędzie się do 29 kwietnia 2022 r. DFI FILAR udziela gwarancji spłaty kapitału wraz z odsetkami.

Celem pożyczki jest stworzenie nowych miejsc pracy, zakup dodatkowego sprzętu.

---------

INFORMACJE DODATKOWE

- O wyborze inwestorów decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń i wpłat środków.

- Potwierdzenia inwestycji będą wysłane drogą mailową, następnego dnia roboczego od momentu złożenia deklaracji inwestycji. 

- Zmiana oprocentowania w tej aukcji nie jest możliwa.

- Wszystkie deklaracje inwestycji pow. oczekiwanych 53 900 zł., będą miały miano rezerwowych, nie będą wysyłane potwierdzenia inwestycji, chyba że inwestor wyżej w kolejności nie dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

- 29 października 2020 r., pomiędzy DFI FILAR, a Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki, wszystkie środki zostały już wypłacone.

- Zabezpieczeniem pożyczki udzielonej przez DFI FILAR, są hipoteka, par. 777 oraz poręczenie.


Loan amount
53900 PLN

Loan reward
9% per annum

Loan period
18 months

Kind of security
Nieruchomość, par. 777, poręczenia

Headquarters (Voivodeship)
Pomorskie

Legal form
Firma

O firmie

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

O inwestycji

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Zysk inwestora

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up

Bezpieczeństwo - gwarancja spłaty

Access to detailed data and documents is only possible after logging in.

Sign in or Sign up
  • To gather: 53900 PLN
  • Zebrano: 53900 PLN (5 wpłat)
  • End date: 2020-11-03
  • Ask question

Offers Investors

* w przypadku zebrania pełnej kwoty, kolejne inwestycje będą umieszczane na liście rezerwowej

Zysk Sum Status Investor
9% 20000 PLN Accepted Marcin108
9% 10000 PLN Accepted AdiBest2
9% 20000 PLN Accepted arekSI
9% 2500 PLN Accepted Bhastek
9% 1400 PLN Accepted IlonaM92

Make an offer

The option to submit offers was turned off because the required amount was collected.